м.Біляївка
http://bilbilznz1.odessaedu.net

Наказ 05.04.2022

7 квіт. 2022
Про зарахування дітей до 1-го класу Біляївської ЗОШ І-ІІІ ст №1 на навчання у 2022-2023 н. р.

БІЛЯЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-Ш СТУПЕНІВ №1БІЛЯЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІНАКАЗ05.04.2022 р. м. Біляївка № 38/01-10Про зарахування дітей до 1-го класу Біляївської ЗОШ І-ІІІ ст №1на навчання у 2022-2023 н. р. На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 12 та 13 Закону України «Про освіту», ст. 8 та 9 Закону України «Про загальну середню освіту» зі змінами, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. № 367 «Про порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних, комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», з метою впровадження реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», забезпечення права на освіту та належної організації і проведення прийому дітей в 1-й клас до закладів загальної середньої освіти у 2022- 2023 навчальному році, наказу управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 05.04.2022 р. № 33/ОД-2022 «Про зарахування дітей 1-х класів закладів освіти Біляївської міської ради на 2022-2023 н. р.»НАКАЗУЮ:1. Розпочати з 5 квітня 2022 року прийом документів про зарахування дітей до 1-го класу на 2022-2023 навчальний рік, передбачивши подання документі в on-line режимі . 2. Визначити 31 травня 2022 року останнім днем подачі заяв про зарахування дітей до 1-го класу на 2022-2023 навчальний рік.3. Майбутнім класним керівникам 1-х класів - Доліщинській Л.М, Шнякіній В.В., Родідял Н.Б., Яровенко Н.М. :3.1. Протягом приймання заяв вжити заходів для ознайомлення батьків або осіб, що їх замінюють, з порядком зарахування до закладу освіти.3.2 Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків майбутніх першокласників щодо статуту закладу освіти, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.4. Секретарю - друкарці Підмазко Г.Л.:4.1. Прийняти відповідні документи та забезпечити зарахування до 1-го класу в першу чергу:- дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене одним із наступних документів:1) паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;2) довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за установленою формою; 3) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 4) довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);5) інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини або одного з її батьків чи законних представників;- дітей, які є рідними братами або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;- дітей працівників цього закладу.4.2. Зарахувати усіх дітей, якщо станом на 31.05.2021 р. кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у прогнозованих 1-х класах та видати наказ про попереднє зарахування (без реєстрації в алфавітній книзі), список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднити виключно в закладі освіти до 03.06.2021 р.4.3. Розпочати процедуру зарахування дітей, якщо станом на 31.05.2022 р. кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у 1-х класах, за такими правилами: - Зарахувати усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними братами/сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти до 03.06.2022р. -Зарахувати дітей на вільні місця до закладу за умови подання необхідних документів та довідки закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина до 15.06.2022р.4.4. Врахувати, що для зарахування учня до закладу загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають:- заяву встановленого зразку;- копію свідоцтва про народження;- оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089 до 1 вересня 2022 року.5. Воробйовій А.І. – відповідальній за наповнюваність сайту ЗЗСО, оприлюднити впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному сайті закладу:- список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;- інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця до 05.06.2022р6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Директорка школи Тетяна ДОВЖЕНКО